Tìm theo ngữ nghĩa

Từ phổ biến: Curie cut, Quantum state, Nonsense correlation