Tìm theo ngữ nghĩa

Từ phổ biến: Dissociation constant, Clipping circuit, Bigird