Divalent

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hóa trị hai

 

 

Xem thêm từ liên quan