Internal-conversion coefficient

Ngữ nghĩa & Giải thích

Hệ số biến hoán trong

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến