Non-degenerate perturbation theory

Ngữ nghĩa & Giải thích

Lý thuyết nhiễu loạn không suy biến 

Xem thêm từ liên quan