Spring balance

Ngữ nghĩa & Giải thích

cân lò xo

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến