Cable television

Ngữ nghĩa & Giải thích

Truyền hình cáp

 

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến