Image contrast

Ngữ nghĩa & Giải thích

Độ tương phản của ảnh

Xem thêm từ liên quan

Xem thêm Từ phổ biến